İmparator Cs Kalitesi

İmparatorcs Sunucuları'nın başarıları.

150

Kişilik Dev Bir Ekibiz

20

Günlük Ortalama Oyuncu Sayımız

1456

Sosyal Medya Kitlemiz

3

Toplam Sunucu Sayımız